Nhân lực Nhật bản

Kỹ sư

Đối với các bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học nên chọn tham gia chương trình kỹ sư Nhật Bản

Thực tập sinh

Thực tập sinh là danh nghĩa của người lao động phổ thông đi xuất khẩu lao động Nhật Bản