Các ứng viên đi thi chứng chỉ Nghiệp vụ hàng không - PHILIPPIN

13/12/2023

Đoàn thi chứng chỉ TOKUTEI Nghiệp vụ hàng không + JFT tại PHILIPPIN - ALS GROUP .

JFT Passed 100% , kể cả ứng viên đi mới.

Dù chưa đi Nhật vẫn có thể thi đỗ JFT và TOKUTEI.

ALS GROUP liên tục tuyển sinh các lớp JFT và TOKUTEI tại PHILIPPIN - INDONESIA.

Bài viết khác