TOKUTEI - BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẢI

07/10/2023

- Nội dung công việc: Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tải cỡ lớn

- Số lượng: 3 nam

- Độ tuổi: 21-33

- Lương cơ bản: 25 man

- Tăng ca: 20h/ tháng

Đơn hàng mới nhất