TOKUTEI - HÀN KẾT CẤU THÉP

14/12/2023

- Nội dung công việc: Setup nguyên liệu đầu vào máy Hàn BTĐ và vận chuyển sắp xếp sản phẩm sau khi xong.

- Số lượng: 4 Nam

- Độ tuổi: 21 - 33 tuổi

- Yêu cầu: TTS ngành Hàn BTĐ đã về nước, có đầy đủ giấy tờ. Chịu được áp lực công việc.

- Lương cơ bản: 175.000 yên/tháng.

                           Trợ cấp chuyên cần: 20.000 yên/tháng

                           Trợ cấp tiền ăn: 200 yên/ngày

                           Trợ cấp N3 trở lên: 10.000 yên

- Tăng ca: từ 20 - 70h/tháng (tăng ca rất nhiều, có làm ca đêm)

- Thông tin khác: Công ty có rất nhiều người Việt đang làm việc với visa Tokutei, TTS, Kỹ sư.

 

Đơn hàng mới nhất