TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP TRỒNG BẮP CẢI

14/12/2023

- Nội dung công việc: Trồng và thu hoạch xà lách, bắp cải

- Số lượng: 1 Nam

- Độ tuổi: 21 - 30 tuổi

- Yêu cầu: TTS ngành NNTT hoặc các ngành khác đã về nước, có đầy đủ giấy tờ (giấy hoàn thành 3 năm, senmonkyu, CV gốc). Ứng viên có sức khoẻ.

- Lương cơ bản: 1000 yên/giờ

- Tăng ca: 10 - 60h/tháng (vào vụ thu hoạch tăng ca cực nhiều)

- Thông tin khác: Đã có rất nhiều người Việt visa Tokutei đang làm việc. 

   Hàng năm được về nước ăn Tết rồi năm sau lại sang lại làm việc.

Đơn hàng mới nhất