TTS - LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ

14/12/2023

- Nội dung công việc: Sản xuất, kiểm tra sản phẩm nhựa ô tô.

- Số lượng: 4 Nữ

- Độ tuổi: từ 18 - 30 tuổi

- Lương cơ bản: 168.000 yên/tháng

- Tăng ca: 30 - 40h/tháng

- Thông tin khác: Công ty đang có người Việt làm việc.

Đơn hàng mới nhất