TTS - NHẶT VÀ PHÂN LOẠI TRỨNG

14/12/2023

- Nội dung công việc: Nhặt và phân loại trứng gà trong xưởng.

- Số lượng: 3 nữ

- Độ tuổi: từ 18 - 32 tuổi

- Lương cơ bản: 156.000 yên/tháng.

- Tăng ca: từ 20h - 40h/tháng

Đơn hàng mới nhất