Danh sách đơn hàng

TTS - CHĂN NUÔI LỢN

 • Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
 • Địa điểm: EHIME
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 01/02/2024

TTS - NUÔI TRỒNG HÀU

 • Ngành nghề: NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 • Địa điểm: HIROSHIMA
 • Giới tính: -
 • Ngày thi: 10/01/2024

KS - THÚ Y

 • Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
 • Địa điểm: SHIGA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 25/12/2023

KS - XÂY DỰNG

 • Ngành nghề: KỸ SƯ XÂY DỰNG
 • Địa điểm: GUNMA
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 21/12/2023

TOKUTEI - HÀN KẾT CẤU THÉP

 • Ngành nghề: NGHỀ HÀN
 • Địa điểm: SAITAMA
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 31/10/2023

TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP TRỒNG BẮP CẢI

 • Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
 • Địa điểm: NAGANO
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 04/12/2023

TTS - MỘC ĐỒ GỖ

 • Ngành nghề: LÀM ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ
 • Địa điểm: MIE
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 03/11/2023

TTS - HÀN LINH KIỆN Ô TÔ

 • Ngành nghề: NGHỀ HÀN
 • Địa điểm: HIROSHIMA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 28/11/2023

TTS - LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ

 • Ngành nghề: ĐÚC ĐỒ NHỰA
 • Địa điểm: HIROSHIMA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 06/11/2023

TTS - NHỰA LINH KIỆN Ô TÔ

 • Ngành nghề: ĐÚC ĐỒ NHỰA
 • Địa điểm: HIROSHIMA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 15/11/2023

TTS - BẢO ÔN, CÁCH NHIỆT

 • Ngành nghề: CÁCH NHIỆT
 • Địa điểm: FUKUOKA
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 21/12/2023

TTS - NHẶT VÀ PHÂN LOẠI TRỨNG

 • Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI
 • Địa điểm: EHIME
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 15/12/2023

TOKUTEI - CBTP HAMBURGER

 • Ngành nghề: CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN NHANH
 • Địa điểm: EHIME
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 02/11/2023

KS - MAY MẶC

 • Ngành nghề: MAY
 • Địa điểm: HYOGO
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi:

TOKUTEI - NHÀ HÀNG THỊT NƯỚNG TOKYO

 • Ngành nghề: NHÀ HÀNG
 • Địa điểm: TOKYO
 • Giới tính: -
 • Ngày thi: 16/11/2023

TOKUTEI - NÔNG NGHIỆP NẤM

 • Ngành nghề: NÔNG NGHIỆP TRỒNG TRỌT
 • Địa điểm: NAGANO
 • Giới tính: -
 • Ngày thi: 04/12/2023

TOKUTEI - VỆ SINH TÒA NHÀ

 • Ngành nghề: VỆ SINH TÒA NHÀ
 • Địa điểm: KANAGAWA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 19/10/2023

TOKUTEI - CHẾ BIẾN CƠM HỘP

 • Ngành nghề: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 • Địa điểm: HIROSHIMA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 19/10/2023

TOKUTEI - XÂY DỰNG

 • Ngành nghề: GIÀN GIÁO
 • Địa điểm: AICHI
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 21/10/2023

TOKUTEI - GIA CÔNG CƠ KHÍ KIM LOẠI

 • Ngành nghề: GIA CÔNG CƠ KHÍ
 • Địa điểm: HOKKAIDO
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 03/10/2023

TTS - SẢN XUẤT THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐIỆN

 • Ngành nghề: LẮP RÁP THIẾT BỊ VÀ CÁC MÁY ĐIỆN
 • Địa điểm: HOKKAIDO
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: 07/10/2023

TOKUTEI - SẢN XUẤT BÁNH GẠO

 • Ngành nghề: CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
 • Địa điểm: NIIGATA
 • Giới tính: Nữ
 • Ngày thi: 05/09/2023

TOKUTEI - NHÀ HÀNG

 • Ngành nghề: NHÀ HÀNG
 • Địa điểm: OSAKA
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi:

TOKUTEI - BẢO DƯỠNG Ô TÔ TẢI

 • Ngành nghề: SỬA CHỮA Ô TÔ
 • Địa điểm: CHIBA
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi:

NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG

 • Ngành nghề: NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG
 • Địa điểm: TOKYO
 • Giới tính: -
 • Ngày thi: 25/10/2023

BẢO DƯỠNG Ô TÔ

 • Ngành nghề: SỬA CHỮA Ô TÔ
 • Địa điểm: IBARAKI
 • Giới tính: Nam
 • Ngày thi: